Publicacions 03/10/2017

Consideracions sobre el Protocol de prevenció, detecció i intervenció en processos de radicalització islamista a Catalunya.

El seu objectiu és proporcionar una reflexió crítica sobre el protocol PRODERAI, analitzant els seus objectius i les bases teòriques que el regeixen en relació amb les evidències de la investigació acadèmica. A més, el document vol plantejar consideracions sobre els riscos de la seva posada en marxa a la llum d'experiències similars aplicades en altres països de l'espai europeu.

Descarrega l'informe
Data de publicació

03/10/2017

En resposta als atacs terroristes de Barcelona i Cambrils d’agost de 2017, la Generalitat de Catalunya va proposar ampliar el Pla de “Prevenció, Detecció i Intervenció de Processos de Radicalització als Centres Educatius” i el corresponent “Protocol de prevenció, detecció i intervenció de processos de radicalització islamista” (PRODERAI) dissenyat pels Mossos d’Esquadra i el Departament d’Ensenyament i posat en marxa per primera vegada a finals de 2016. La pròrroga del protocol que planteja la Generalitat implica la implicació directa dels professors, no només dels directors dels centres educatius com s’havia previst anteriorment, perquè estiguin capacitats per assenyalar possibles casos de processos de radicalització en curs entre els estudiants.

El PRODERAI és un protocol compost per dues components principals: una component pedagògica, que proposa intervencions educatives per abordar i treballar el tema del terrorisme i la radicalització a les aules, i una component de seguretat, que pretén formar els directors i professors per evitar que els alumnes iniciïn un procés de radicalització, treballant en factors de risc. La component de seguretat preveu que el personal educatiu pugui detectar processos de radicalització. El PRODERAI inclou la creació de mecanismes com el de les Juntes Territorials d’Avaluació i Seguiment, formades per administratius d’Ensenyament, Mossos d’Esquadra i Policies Locals, encarregades d’avaluar possibles casos de radicalització en curs. Aquest programa té els seus orígens en un pla de prevenció de la radicalització islamista pensat i realitzat als centres penitenciaris a partir de 2008 i un altre equivalent en l’àmbit policial.

El Protocol PRODERAI presenta nombrosos punts problemàtics que no només posen en qüestió la seva eficàcia, sinó que generen un fort risc que es reveli com a contraproduent. Aquests aspectes es deuen en part a les bases teòriques en les quals es basa aquest protocol, exposades superficialment en el document explicatiu difós pel Departament d’Ensenyament i el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Aquestes bases teòriques són controvertides ja que estan escassament corroborades per estudis empírics i són, en l’actualitat, profundament criticades per una corrent d’investigadors acadèmics que aborden el tema de la radicalització des d’una perspectiva crítica.