Publicacions 25/06/2024

Guia de defensa: Contra la criminalització indeguda d’activistes mitjançant els delictes d’expressió

És una eina que mostra una síntesi dels arguments legals que poden ser útils per a defensar a les activistes criminalitzades en la seva acció en defensa dels drets humans i de la transformació social.

Descarrega l'informe
Data de publicació

25/06/2024

Autors

Laia Serra

Els poders públics i els privats sempre han procurat silenciar la crítica mitjançant mecanismes de censura directa o indirecta.

Cal continuar protegint la llibertat d’expressió per a assegurar poder gaudir de la resta de drets humans. La llibertat d’expressió contribueix al debat sobre assumptes d’interès general i a la fiscalització dels poders públics i privats.

Per què és important la guia?

  • Els delictes d’expressió criminalitzen determinades expressions que tenen cobertura legal, però no ofereixen respostes als discursos denigrants contra persones migrades, persones LGTBIQ+ – molt particularment trans – o activistes feministes.
  • La multiplicació de condemnes, juntament amb l’aplicació erràtica de delictes d’expressió, ha anat generant un efecte d’autocensura i desconfiança en el sistema judicial.
  • Moviments i organitzacions en defensa dels drets humans porten anys assenyalant les restriccions que el marc legislatiu espanyol imposa a l’exercici de la llibertat d’expressió.

Aquesta guia és una eina d’autoprotecció per a activistes, moviments i organitzacions:

  • Ajuda a comprendre les problemàtiques de fons que incideixen negativament en la criminalització indeguda d’expressions legítimes.
  • Sintetitza arguments legals que poden ser útils per a defensar activistes indegudament criminalitzades en la seva acció política discursiva en defensa dels drets humans i de la transformació social.
  • Aborda l’enaltiment del terrorisme, les injúries i calúmnies i els delictes d’odi, com l’arquitectura legal majorment usada per a represaliar activistes.

Aquesta guia ofereix una anàlisi per a comprendre les problemàtiques de fons que incideixen negativament en la criminalització indeguda d’accions legítimes.

Una eina que mostra una síntesi dels arguments legals que poden ser útils per a defensar a les activistes criminalitzades en la seva acció en defensa dels drets humans i de la transformació social.