Publicacions 12/07/2020

L’espiral de violència de l’Espanya Fortalesa: Armes per a la guerra i militarisme per a blindar les fronteres

Aquest nou informe publicat pel Centre Delàs d’Estudis per la Pau i Novact, en el marc del l’Observatori Shock Monitor sobre l’impacte de la guerra moderna en els drets humans, analitza la corresponsabilitat que concerneix a l’Estat espanyol en relació a les exportacions d’armament a països en situació de conflicte armat o inestabilitat.

Descarrega l'informe
Data de publicació

25/10/2019

Autors

Novact i Delàs

El document mostra com la venda d’armes influeix en l’empitjorament de la situació de seguretat dels països importadors, la qual cosa té un impacte en les seves poblacions, que es veuen obligades a desplaçar-se per la força.

Aquesta recerca analitza les polítiques continuistes de gestió fronterera dutes a terme per l’Estat espanyol que mostren una militarització en augment i que són referents en el desplegament de les polítiques que constitueixen la construcció de la “Europa Fortalesa”.

Aquesta militarització és emprada com a mesura de contenció i intercepció dels processos migratoris a la Unió Europea amb la construcció de tanques i murs en els seus enclavaments al Nord d’Àfrica (Ceuta i Melilla). També ho és amb el desplegament de sistemes de vigilància fronterera com el Sistema Integrat de Vigilància Exterior (SIVE).

Es produeix també, una evolució cap al que serà l’externalització de fronteres, que comença amb el denominat “Pla Sud”, que estableix acords amb tercers països per a interceptar els moviments migratoris de manera que no arribin a territori europeu.