Publicacions 03/08/2022

Manual de Capitalización IMCAN

Prevenció de l'extremisme violent i promoció de la cohesió social en els grups amb risc d'exclusió social.

Descarrega l'informe
Data de publicació

17/08/2022

Amb la finalitat de garantir la sostenibilitat del projecte, les sòcies del projecte IMCAN han elaborat un manual de capitalització de l’experiència duta a terme pel programa. Aquest producte també pretén facilitar que el personal d’uns altres CDIS/CPSI i d’ONGs que col·laboren amb aquests espais puguin replicar l’experiència.

El document està en francès per a facilitar la seva difusió entre les actrius i els actors de Tunisia que treballen en la prevenció de conflictes violents i que confien en les sinergies entre les institucions públiques i la societat civil.

El projecte IMCAN, coordinat per NOVACT, va ser finançat per: l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) i l’Ajuntament de Barcelona.