Publicacions 18/06/2024

Neocolonialisme verd al territori ocupat del Sàhara Occidental, marca Espanya

Un informe que documenta els projectes de greenwashing de les empreses renovables espanyoles en territoris ocupats del Sàhara, així com les complicitats de la Unió Europea, l’Estat espanyol i la banca espanyola.

Descarrega l'informe
Data de publicació

18/06/2024

Entitats col·laboradores

ODHE, SUDS, ACAPS, WSNS

Autors

Felip Daza, Carlos Díaz, Berta Flores, Paula Mas i Nora Miralles

L’Observatori de Drets Humans i empreses a la Mediterrània (ODHE), NOVACT i SUDS publiquen “Neocolonialisme verd al Territori Ocupat del Sàhara Occidental Marca Espanya”, un informe que documenta els projectes de greenwashing de les empreses renovables espanyoles en territoris ocupats del Sàhara, així com les complicitats de la Unió Europea, l’Estat espanyol i la banca espanyola.

La manca de recursos petrolífers i el context geoestratègic global ha portat el Marroc a desenvolupar un ambiciós pla de transició energètica. Per a reduir la seva dependència de les importacions de petroli i gas, el Marroc ha expressat la seva intenció d’aconseguir el 52% de la seva quota d’energia a través de fonts renovables per al 2030. Aquesta aspiració ha portat al Govern del Marroc a desenvolupar el sector de l’energia solar, eòlica i d’hidrogen al Marroc, però també en els territoris sahrauís que ocupa de forma il·legal des del 1976.

Aquesta política econòmica s’alinea amb les estratègies de transició energètica verda de la Unió Europea (UE) i Espanya, potser en un marc d’aparent oficialitat i legalitat atès que els projectes d’inversió en els sectors d’energia renovable al Sàhara Occidental no compten amb l’autorització del representant del poble sahrauí, el Front Polisario. En canvi, sota pràctiques de greenwashing1, les inversions en les indústries de renovables a través de partenariats publico-privats, amaguen greus vulneracions del dret internacional que suposen la despossessió de recursos naturals i la violació del dret d’autodeterminació del poble sahrauí.

En aquest marc, el present informe té per objectiu:

  1. Analitzar el conflicte de la ocupació del Sàhara Occidental des de la perspectiva de l’explotació de recursos naturals;
  2. Identificar les dinàmiques polítiques i econòmiques entre el Marroc i Espanya, i les seves interaccions en el marc de cooperació entre la UE i Marroc;
  3. Examinar les activitats econòmiques de quatre empreses espanyoles, que presenten un grau d’implicació i evolució significatiu en el sector de les energies renovables al Sàhara Occidental i són representatives de les dinàmiques polítiques i econòmiques entre el Marroc i Espanya

Aquests objectius s’emmarquen en la missió de l’Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània (ODHE) d’exposar a la ciutadania, els actors empresarials i les activitats que vulneren el Dret Internacional Humanitari i el Dret Internacional dels Drets Humans, així com els Principis Rectors de Nacions Unides sobre Drets Humans i Empreses. Amb aquesta aspiració, l’ODHE aplica un codi ètic que prioritza la informació rigorosa i factual.