Publicacions 16/11/2017

Repressió i Gènere

"Repressió i Gènere. Resistències i aportacions a la lluita anti-repressiva des dels feminismes"

Descarrega l'informe
Data de publicació

16/11/2017

Entitats col·laboradores

Irídia, Fundació Solidaritat UB, IDHC, U(o)rdint, Stop Represión Granada i fundació Calala-Fondo de Mujeres

Aquest informe té per finalitat aproximar-se a la relació entre la repressió i el gènere. Sorgeix de la necessitat de mirar la repressió amb perspectiva de gènere, la qual cosa ha estat possible gràcies al treball multidisciplinari facilitat per la plataforma Defender a quien Defiende (Defensar a qui Defensa), així com entitats que treballen en la defensa dels drets humans i de la noviolència tals com Irídia i Novact. Així mateix, ha comptat amb la participació ineludible de membres del col·lectiu d’acompanyament psicosocial U(o)rdint, de l’àmbit antirepressiu, Stop Represión Granada i, també, de la fundació Calala-Fondo de Mujeres.

L’informe gira al voltant de tres eixos fonamentals. En primer lloc, es presta atenció a la utilitat de l’òptica feminista per comprendre el fenomen de la repressió exercida per l’Estat. En segon lloc, atén als impactes psicosocials i a la importància de posar en el centre les cures en tant que mecanisme de reparació i acompanyament impulsat des de la visió feminista. I, en últim lloc, se centra en l’impacte de la repressió estatal respecte les dones i els moviments feministes.