Publicacions 26/09/2012

Searching for Peace in Iraq

Searching for Peace in Iraq (SfP-Iraq) és un important projecte de recerca internacional que busca augmentar l’impacte de les estratègies i els programes de consolidació de la pau al país.

Descarrega l'informe
Data de publicació

26/09/2012

Autors

Kai Frithjof Brand-Jacobsen, Sawsan Ismael A Assaf, Ali Ali Dhahir

Searching for Peace in Iraq (SfP-Iraq) és un important projecte de recerca internacional que busca augmentar l’impacte de les estratègies i els programes de consolidació de la pau al país a través de la millora dels instruments d’anàlisi de conflictes i la identificació de les millors pràctiques del treball per la pau implementat en els últims anys. SFP-Iraq és una “guia de consolidació de la pau” dirigit a persones iraquianes i internacionals de la societat civil, organitzacions, professionals, activistes, defensores dels drets humans, responsables polítics i expertes.

Es va dur a terme en el marc del programa de pau i noviolència internacional “Laonf: enfortiment de les capacitats de prevenció i resolució de conflictes de les organitzacions de noviolència de la societat civil iraquianes per contribuir al procés de consolidació de la pau al seu país”, finançat per l’Ajuntament de la ciutat de Barcelona – Barcelona Programa Solidaritat.