Publicacions 26/09/2012

La privatització de la guerra

La Privatització de la Guerra, la Violència i les Empreses Militars i de Seguretat Privada: una aproximació fàctica i jurídica als abusos de drets humans per part d’aquestes empreses a l’Iraq

Descarrega l'informe
Data de publicació

26/09/2012

Autors

Jordi Palou i Leticia Armendáriz.

Aquesta investigació, realitzada pel Nova-Institute for Active Non-violence, juntament amb Jordi Palou-Loverdos i Leticia Armendáriz, és una contribució important a la tasca del Grup de Treball de les Nacions Unides sobre l’Ús de Mercenaris.

Aquest tipus de col·laboracions són molt importants per al seguiment de les activitats de les empreses militars i de seguretat privades (EMSP). Cal fer llum sobre les activitats realitzades per aquestes EMSP per posar fi a la impunitat i generar condicions de responsabilitat per les violacions dels drets humans en altres llocs, combinant les fortaleses dels recursos de les Nacions Unides amb els recursos de la comunitat internacional.

Val la pena esmentar la sinergia entre els membres de l’equip internacional en relació amb aquesta qüestió tan complexa, més concretament entre els investigadors iraquians que van recopilar informació al terreny a l’Iraq i els investigadors internacionals que van recopilar i interpretar dades i informació.

Aquesta investigació és rigorosa i ben estructurada. El tema principal és la violació dels drets humans per part de les EMSP a l’Iraq. Cada fet està ben documentat amb fonts i inclou un anàlisi dels fets relatius a les activitats de les EMSP nacionals i internacionals a l’Iraq. També inclou empreses d’extracció de recursos i empreses de construcció relacionades d’alguna manera amb les EMSP i possiblement relacionades amb les violacions dels drets humans. El lector trobarà molt fàcil accedir a les fonts; de fet, cada annex conté l’enllaç a l’article o font original principal.

Aquest document representa una gran integració simbiòtica de la teoria i la pràctica i conté informació molt detallada sobre els elements normatius, les resolucions i les decisions judicials dels tribunals de justícia.

Des d’un punt de vista teòric, val la pena esmentar que la investigació aborda l’estàndard internacional i el projecte de conveni internacional per controlar les activitats de les EMSP, així com les lleis dels EUA i de l’Iraq i una anàlisi de l’impacte dels drets humans d’aquestes empreses sobre el poble i la societat iraquians.

Com va informar el Grup de Treball de les Nacions Unides sobre l’Ús de Mercenaris el 2011, “en la dècada passada, l’Iraq ha estat un teatre d’operacions important per a les empreses militars i de seguretat privades. Una sèrie d’incidents de gran relleu amb aquestes empreses, com l’incident de Nissour Square el 2007, han centrat l’atenció en l’impacte negatiu de les seves activitats en els drets humans. Aquests incidents han impulsat esforços per assegurar que les empreses de seguretat i el seu personal siguin responsables de les violacions dels drets humans.”

Tot i que és molt difícil d’aconseguir, la investigació en una zona de conflicte és vital per informar la comunitat internacional de les violacions dels drets humans internacionals per part de les EMSP. Aquest és el valor afegit d’aquesta investigació.

Atès que hi ha impunitat i buit legal internacional en el teatre d’operacions de les EMSP, és essencial que els membres de les Nacions Unides adoptin un instrument internacional per controlar i regular l’acció de les EMSP.