Notícies 05/04/2024

TDR disseny i coordinació de plataforma de formació sobre Digital Organizing

L’Institut Novact de Noviolencia:

L’Institut Novact de Noviolencia és una associació sense ànim de lucre dedicada a la transformació de conflictes i la construcció de pau. Fa més de 20 anys que treballa a la regió Euromediterrània.

El compromís de NOVACT és impulsar canvis en contextos fràgils i afectats per conflictes, creant polítiques transformadores que promoguin la pau, defensin l’espai cívic, generin seguretat humana, justícia ecològica, justícia de gènere, digital i previnguin els abusos d’empreses, perquè les mateixes comunitats puguin prendre decisions que afecten el futur.

NOVACT està prop dels moviments socials a través d’una estratègia de protecció integral, entenent que per a la transformació social és crucial treballar sobre la força col·lectiva de les persones. 

La nostra visió del Digital Organizing: 

NOVACT busca capacitar a representants d’associacions, moviments socials i activistes de la Regió Euro-mediterrània per a aprofitar el potencial de la tecnologia per a continuar treballant pel canvi social. Així, busquem generar consciència crítica en entorns digitals, garantir els drets humans també en les tecnologies i algorismes per a promoure que les transformacions digitals i l’automatització dels processos socials protegeixin les persones més vulnerables. 

El desig de NOVACT és establir una plataforma que reculli un conjunt de cursos actogestionats que formin sobre els següents temes: (1) Introducció al Digital Organizing: Què és el Digital Organizing? Quines estratègies digitals són efectives? (2) Organització Digital Intermèdia: Avançant en estratègies digitals per a l’organització, incloent-hi anàlisi més profund i tàctiques avançades. (3) Com mobilitzar a seguidors de manera efectiva?: Estratègies per a mobilitzar i comprometre de manera efectiva a seguidors i simpatitzants en una causa. (4) Gestió Avançada de Campanyes: Gestió estratègica i tàctica de campanyes, incloent-hi planificació, execució i avaluació avançada. (5) Seguretat Digital: Pràctiques i eines per a garantir la seguretat en línia i protegir la informació sensible i la privacitat dels activistes. (6) Activisme Ecofeminista: Exploració de la intersecció entre l’activisme ambiental i el feminisme, i estratègies per a abordar aquestes problemàtiques de manera integrada. (7) Planificació d’Intervencions per a la Construcció de Pau: Mètodes i enfocaments per a planificar intervencions efectives en contextos de construcció de pau i resolució de conflictes. (8) Defensant als que defensen. Autoprotecció durant la lluita: Eines i tècniques per a l’autoprotecció física, emocional i digital dels activistes durant la lluita per causes socials. (9) Estratègies de Resistència Civil Massiva: Estudi d’estratègies i tàctiques de resistència civil noviolenta per a generar canvis socials significatius. (10) Periodisme en línia: Fonaments i pràctiques del periodisme en línia, incloent-hi ètica, tècniques de recerca i producció de contingut digital. (Projecte en col·laboració amb Reporters Sense Fronteres).

La clau del nostre enfocament es basa en treballar en tot moment en tres línies d’actuació: (1) assegurar que les persones titulars de drets accelerin el seu procés de capacitació en el digital i (2) millorin la seva comprensió i les seves capacitats per a influir, construir moviments i canviar polítiques en l’entorn digital. (3) Donar claus per a influir en la manera en què actors públics i privats automatitzen decisions mitjançant algorismes, reproduint biaixos i vulneracions socials.

Per això, NOVACT vol crear un espai formatiu en la seva pàgina web amb tots els cursos que ofereix. Així com, generar el contingut dels cursos de manera estructurada i atractiva per a les persones participants. 

Descripció del servei esperat:

La persona coordinadora del Digital Organizing s’encarregarà de posar en marxa aquest espai, dissenyar els cursos, servir d’enllaç amb els i les formadors/es, assegurar-se que la plataforma funciona correctament i que els cursos són accessibles.

Aquesta persona serà també el punt focal intern de NOVACT, reunint totes les necessitats dels diferents projectes i estratègies de NOVACT i assegurant-se que s’adapten al format i al contingut dels cursos.

Principals característiques del servei:

Els cursos han de poder cursar-se íntegrament en línia i han de poder-se gestionar íntegrament de manera autònoma i autogestionada: des de la inscripció, el seguiment del curs, l’actoavaluació i la recepció d’un diploma de compliment del curs. També han de ser una base que es pugui complementar en format híbrid (presencial i en línia) quan els projectes ho requereixin. 

Presentació general:

Es preveuen realitzar 10 cursos:

 • #Course 1:  Introduction to Digital Organizing (*English, Arabic)
 • #Course 2: Grassroots Storytelling academy (*English, Arabic)
 • #Course 3:  Intermediate Digital Organizing (*English, Arabic)
 • #Course 4: How to mobilize effective supporters?  (English, Arabic)
 • #Course 5:  Advanced Campaign Management  (English, Arabic)
 • #Course 6: Facing Massive Surveillance: Seguretat Digital  (English, Arabic)
 • #Course 7: Planning Peacebuilding Interventions (English, Arabic)
 • #Course 8: Massive Civil Resistance Strategies (*English, Spanish)
 • #Course 9: Periodisme en línia (English, Arabic)
 • #Course10: Comunicació transformadora (Español, català)

Cada curs ha d’estar disponible en 2 idiomes. Preferentment anglès i àrab, amb el formador parlant en un dels dos idiomes però amb tots els materials disponibles en tots dos idiomes.  Algun curs pot estar en català i castellà. 

Expectatives sobre el disseny de cada curs: 

 • El curs ha d’estar presentat en la web de NOVACT, apartat de formacions. 
 • Ha de contenir un text descriptiu, el professorat, els objectius del curs. 
 • Ha de contenir una fotografia atractiva que presenti el curs. 
 • Ha de contenir un link que dirigeixi a la plataforma (Moodle o similars) on podrà seguir-se el curs de manera efectiva. El link de la web ha de dirigir al curs en qüestió triat, no a la plataforma genèrica. 
 • Cada curs ha de tenir una presentació en 3 idiomes: Català, castellà i anglès.
 • La web de NOVACT (ww.novact.org) ha de contenir aquesta informació per a cadascun dels cursos ofertats.
 • La web ha de contenir també la presentació i el link als cursos que NOVACT oferta a l’Escola d’Activisme que gestionem amb Greenpeace. 

Plataforma en línia dels cursos 

 • Per a poder realitzar l’espai formatiu dels cursos apostem per crear una plataforma (tipus moodle o similars) que reculli el contingut dels cursos. 
 • La plataforma ha d’estar preparada per a oferir cursos en català, castellà, anglès i àrab. 
 • La plataforma ha d’exigir inscriure’s sense que sigui necessària una confirmació externa. Volem que aquest pas sigui àgil i no impliqui una espera. Però volem tenir un seguiment de les persones que comencen a fer el curs i saber la seva llengua, email, origen i nom. 
 • Tots els cursos de NOVACT i materials han d’estar disponibles en aquesta plataforma de forma fàcil i intuïtiva. 
 • La plataforma ha d’estar dissenyada segons el manual de comunicació externa de NOVACT que facilitarà la Responsable de Comunicació de Novact-Júlia Ponti julia.ponti@novact.org 
 • La plataforma ha d’oferir la possibilitat que les persones que superin el qüestionari d’actoavaluació rebin de manera automàtica un diploma d’haver realitzat el curs. El diploma ha d’estar en la llengua d’execució del curs i ha de contenir el nom de la persona que s’ha inscrit i l’ha realitzat. 

 Continguts del curs: 

 • Es preveuen realitzar 10 cursos. 
 • Cada curs s’organitzarà en 10 mòduls 
 • Els primers 9 mòduls contindran un vídeo d’un màxim de 10 minuts. 
 • El vídeo pot intercalar al professor/a amb la presentació d’un power point.
 • El format i estructura del vídeo ha de ser equivalent i amb el mateix estil en cada curs. 
 • Cada mòdul ha de disposar de lectures obligatòries seleccionades i relacionades amb cada mòdul. No més de 20 pàgines per mòdul. 
 • Cada mòdul ha de contenir un recurs d’avaluació que provi si s’ha comprès el mòdul: jocs, tests, activitats ad hoc. 
 • El desè mòdul ha de ser un qüestionari d’autoavaluació. 
 • Si superen correctament el qüestionari rebran de manera automàtica el diploma del curs personalitzat. 
 • Tot i que aquesta és la metodologia proposada, NOVACT està obert a escoltar i valorar propostes de millora o de re-organització dels cursos en funció de la seva experiència. 

 Objectius principals del servei esperat: 

 • Dissenyar al costat del professorat seleccionat el contingut dels cursos de Digital Organizing (seguiment, contingut, compliment dels terminis…). 
 • Coordinar l’aprovació de NOVACT en les diverses fases de conceptualització dels cursos i selecció del professorat. 
 • Crear una plataforma per a cursos digitals autònoms vinculada a la pàgina web de NOVACT (s’inscriuen i es registren). 
 • Cada alumne té el seu espai on pot realitzar el curs al seu ritme. 
 • Cada alumne acaba el curs amb una autoavaluació que li permet obtenir un certificat.
 • Cada curs està dissenyat a partir del contingut proposat per una persona experta, formadora en aquest tema.
 • Cada curs té el mateix disseny interactiu i adaptat a la plataforma.
 • Cal assegurar que NOVACT pugui continuar usant la plataforma de manera autònoma afegint, modificant o suprimint cursos segons necessitats. 

Productes que ha de facilitar la persona o empresa que realitzi el servei: 

 • Una plataforma de cursos digitals de NOVACT (integrada a una plataforma coneguda o creació d’una plataforma tipus Moodle). 
 • Generar el contingut i els materials de 10 cursos digitals interactius i autònoms en anglès i àrab. 
 • Assegurar que aquests continguts i materials estan disponibles a la plataforma. 
 • Crear un manual de funcionament (com pujar els materials, com modificar el curs, com afegir o suprimir cursos, etc.). 

Detalls de tasques i calendari: 

 • Contactar a la plataforma triada per a dissenyar el model de curs (cada curs seguirà el mateix model). 
 • Contactar als i les professors/as per a cada curs per a adaptar el contingut al format de la plataforma (segons disseny triat). 
 • Fer el seguiment amb els i les professores per a pujar els materials adequats per a la plataforma (vídeos, quizz, textos, etc.). 
 • Assegurar la traducció/subtítols dels materials per a tenir tots els continguts en anglès i àrab – contactant i fent seguiment amb els traductors. 
 • Pujar els cursos a la plataforma segons el calendari acordat, i assegurar que tot està llest per a començar els cursos. 
Etapa  Fecha limite 
Es fa pública la licitació  5 de abril de 2024 
Es tanca el període de rebre ofertes de la licitació  26 de abril de 2024 
Es selecciona i contrata a la persona/equip/empresa a càrrec d’executar-la  30 de abril de 2024 
A proposta del contractat/a se acorda la plataforma seleccionada i una proposta de professora a càrrec de cada curs. La proposta de la persona contractada ha d’incorporar una proposta detallada de curs que serà replicada en la resta de cursos. Aquesta proposta ha de ser aprovada prèviament.  6 de Mayo de 2024 
Es contacta al professorat proposat i es graven els vídeos, se seleccionen les lectures obligatòries i es realitzen els quizs i tests de cada mòdul.  31 de mayo de 2024 
Es puja a la plataforma tota la informació generada assegurant que s’automatitzi el procés d’inscripció i el procés d’obtenció del diploma. És imprescindible que sigui de fàcil accés conèixer les persones que han realitzat cada curs.  14 de junio de 2024 
Es pugen a la web de Novact, apartat presentació, les presentacions de tots els cursos amb foto associada i en 3 idiomes.  14 de junio de 2024 
Es realitza un test general per a assegurar el seu funcionament  17 de junio de 2024 
Si funciona correctament, finalització del contracte  18 de junio de 2024 

Competències buscades en l’expert/a 

 • Persona amb experiència en creació de formacions digitals.
 • Experiència en e-learning i plataformes de formació.
 • Experiència en disseny de curs/contingut digital.
 • Coneixements en pedagogia digital i no digital.
 • Perspectiva d’educació popular amb eines i mètodes basats en el participatiu.
 • Anglés fluid, coneixement de l’àrab, castellà i català és un plus 

Pressupost: 

S’espera que cada licitador presenti una proposta financera que contempli tots els impostos necessaris per a l’execució d’aquest servei. La suma màxima permesa per al pressupost global del servei no haurà de superar els 8.500 euros. 

Criteris de valoració de propostes: 

 1. Criteris escencials (Sí / No)  Compressió i adequació de l’oferta a allò solicitat en TdR
 2. Oferta econòmica (20%)  S’avaluarà proposta financera
 3. Criteris tècnics (60%)  Cronograma d’execució, Rigor metodològic i CVs participants en l’equip de consultoria, inclosa l’ experiència prèvia acreditada en treballs similars.
 4. Criteris desitjables (20%)  Originalitat i innovació de la proposta  

Condicions contractuals

Aquella/es persona/es amb la qual es desenvolupi aquest treball establiran una relació contractual amb NOVACT en la qual es fixaran el preu del servei i els terminis de lliurament. En relació a aquests últims, es plantegen els terminis de lliurament prevists en el calendari de tasques inclòs en aquests termes de referència. Les especificacions finals de pagament es veuran reflectides en el contracte signat entre totes dues parts. 

Enviament de propostes

Aquelles persones interessades a presentar una oferta per a aquest servei de consultoria, hauran de presentar la següent documentació:

 1. La proposta econòmica
 2. El currículum de la persona que realitzarà el servei assenyalant els treballs anteriors rellevants per a aquesta oferta,. En cas que es tracti d’un equip, es requereix el CV de la persona que liderarà l’equip i es coordinarà amb Novact per a la seva execució.
 3. Una proposta metodològica bàsica que proposi:
  1. Una o diverses plataformes digitals que podrien acollir els cursos.
  2. Un llistat de professorat potencial per a cada curs.
  3. Una proposta metodològica sobre com plantejar els cursos i assegurar que siguin motivants per a els/as participants. NOVACT ha realitzat una proposta en aquest document però estem obertes a replantejaments. 

El termini per a l’enviament d’ofertes finalitza el 26 d’abril a les 23h59. Les ofertes hauran de ser remeses a lucille@novact.org