Publicacions 27/06/2024

I si escoltem la joventut? Riscs d’escalada de conflictes violents al sàhara occidental i els campaments sahrauís de tindouf

Aquest informe presenta una avaluació del risc d’escalada de la violència al Sàhara Occidental, concretament per a la població que viu als campaments de refugiats i especialment des de la interrupció de l’alto el foc.

Descarrega l'informe
Data de publicació

26/06/2024

Autors

Vivian Solana

Aquest informe presenta una avaluació del risc d’escalada de la violència al Sàhara Occidental, concretament per a la població que viu als campaments de refugiats i especialment des de la interrupció de l’alto el foc. Les diferents converses que hem pogut mantenir amb diversos grups de sahrauís, que pertanyen, en gran manera, a la generació que ha reclamat d’una manera més vehement tornar a la lluita armada, ens ha permès valorar quins han estat els guanys i les pèrdues que s’han pogut identificar fins ara en relació amb d’aquesta decisió i com això podria afectar l’augment de la violència al Sàhara Occidental.

Més concretament, en aquest document es vol:

  1. Elaborar una diagnosi dels factors que podrien agreujar o mitigar l’escalada de la violència al Sàhara Occidental i als campaments de refugiats d’Algèria.
  2. Identificar els actors clau per mitigar aquesta violència i trobar una resolució.
  3. Identificar el grau de polarització social, en relació amb l’organització actual del procés polític.
  4. Oferir una sèrie de recomanacions i accions operacionals concretes, tant en l’àmbit polític com el social, que podrien contribuir a prevenir l’escalada de la violència al Sàhara Occidental.

Una vegada considerats els resultats dels punts 1 a 3, que es basen en les recomanacions formulades per les persones entrevistades, l’autora d’aquest informe, Vivian Solana i dos membres de l’equip tècnic de NOVACT: Mahfud Bechri i Lucille Maybon han formulat les recomanacions del punt 4.