Publicacions 03/04/2023

Treballar, per què? Drets Laborals i Ocupació al Sàhara Occidental

L’informe “Treballar, per què? Drets Laborals i Ocupació al Sàhara Occidental” que publiquem Novact i ACAPS, revela que les treballadores sahrauís enfronten una situació laboral precària en el territori ocupat pel Marro

Descarrega l'informe
Data de publicació

31/03/2023

Autors

Novact i ACAPS

La discriminació laboral en l’accés a l’ocupació, les dificultats de sindicar-se, la falta de protecció social i les vulneracions diàries dels seus drets fonamentals són comuns entre les treballadores sahrauís, qui solen ser relegades a treballs mal remunerats i precaris en empreses marroquines que exploten il·legalment els recursos naturals del Sàhara Occidental.

Aquest informe ha estat elaborat per expertes en drets laborals i drets humans en contextos d’ocupació, com és el Sàhara Occidental, i ha comptat amb la col·laboració i testimonis d’activistes sahrauís que viuen al Sàhara Occidental ocupat. El treball de recerca té com a objectiu analitzar la situació actual dels drets laborals en el context d’ocupació del Sàhara Occidental, una regió que ha estat objecte de conflicte i controvèrsia durant dècades. I pretén oferir una primera aproximació i sistematització sobre el que sabem i el que ens falta saber en aquest tema.

Foto: Marcello Scotti

El document se centra en diversos aspectes clau, incloent-hi el dret al treball, la discriminació en l’ocupació, les condicions laborals, els drets sindicals i la participació de les dones en el mercat laboral. I analitza la situació laboral i els drets laborals en el territori del Sàhara Occidental, que està sota ocupació marroquina des de fa més de quatre dècades, en relació amb l’impacte del treball en el context d’ocupació i la resistència del poble sahrauí: condicions laborals, discriminació, dificultats de sindicació, sistemàtica repressió i vulneració de drets fonamentals, estructura de mercat de treball de l’ocupant…

Segons l’informe, les treballadores sahrauís enfronten una sèrie de desafiaments, incloent-hi la discriminació en l’accés a l’ocupació, l’explotació laboral, la falta de protecció social i la vulneració sistemàtica de drets fonamentals, com el dret a sindicar-se, entre altres. També destaca la falta d’ocupació per a les dones a la regió, qui sovint es veuen obligades a treballar en el sector informal a causa de la discriminació de gènere i la falta d’oportunitats.També destaca la precarietat de l’ocupació per a les dones en sahrauís, els qui solen treballar en el mercat informal o depenen de les autoritats marroquines per a la seva subsistència i sovint són discriminades en el pagament i la cobertura social. A causa de la informalitat del treball no té accés a la justícia per a reclamar els seus drets.

Per altra banda, assenyala que l’economia del Sàhara Occidental està dominada per empreses marroquines que es beneficien de l’explotació il·legal dels recursos naturals sahrauís, especialment el fosfat i la pesca. Mentre que les treballadores sahrauís són sovint relegades a treballs mal remunerats i precaris en aquestes empreses. L’ocupació al Sàhara Occidental es concentra principalment en els sectors de la pesca, la mineria i la agroindústria. La falta de transparència en la gestió dels recursos naturals del Sàhara Occidental ha portat a l’explotació il·legal per part d’empreses estrangeres, la qual cosa sovint resulta en abusos laborals i violacions dels drets humans.

La recerca conclou que la situació laboral al Sàhara Occidental és precària i que es necessita una acció urgent per a garantir els drets laborals de les treballadores sahrauís. I afegeix que sense garantir el dret a l’autodeterminació del poble sahrauí, la resta de drets seguiran sent vulnerats. Amb aquest informe des de NOVACT i ACAPS volem donar llum a la sistemàtica vulneració de drets humans al Sàhara Occidental ocupat i fer un cridat la comunitat internacional a pressionar al Marroc perquè compleixi amb les seves obligacions legals i respecti els drets fonamentals, entre ells els drets laborals, del poble sahrauí.